Prva asocijacija na poljoprovredu je, prirodno, proizvodnja hrane.

Pored toga što je primarna potreba organizma za održanje života, hranu danas posmatramo i kao element životnog stila, umetnost, zabavu.

Hrana ima značajnu sociološku dimenziju u svim delovima sveta, predstavlja deo identiteta, kulture i etnosa brojnih naroda. Hrana i problemi u vezi sa hranom, ekonomski i etički, predmet su brojnih debata na svim nivoima društva.

Međutim, poljoprivreda nije samo proizvodnja hrane. Ogromne površine poljoprivrednog zemljišta na Planeti nalaze se u službi proizvodnje vlakana za potrebe hiperproduktivnih i hiperpotrošačkih industrija kao što su tekstilna, industrija biogoriva, industrija alkohola, kozmetička, farmaceutska industrija i dr.

Izvesno je da, i kad sklonite tanjire sa stola, u svakom satu svoga života, koristite proizvod koji u svojoj osnovi potiče iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Moderna poljoprivreda sinergijski, uz primenu naučnih dostignuća, nastoji da zadovolji rastuće potrebe čovečanstva, uz jedan od najvećih zadataka sa kojima se danas nauka u oblasti agrara i agrobiznis suočavaju – očuvanje i održivost prirodnih resursa, šuma, voda, biodiverziteta, zemljišta i vazduha. Rešenja koja vode željenim ciljevima zavise u velikoj meri od naučnog progresa, ekonomske pravednosti i potrošačke svesti.

Agrobiznis ideja koja može da doprinese unapređenju poljoprivredne proizvodnje i potrošačkog iskustva ne mora biti isključivo u vezi sa primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Serbia Start Up – Agro biznis kup je mesto gde ćemo zajedno raširiti krila vašoj zamisli.

Širok spektar roba i usluga je primenjiv u razvoju i unapređenju agrobiznisa, od izrade softvera, marketinškog koncepta, brendiranja, logističkih modela, menadžerskih usluga pri povezivanju subjekata i zainteresovanih strana, naučno-istraživačkih projekata u oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane, istraživanja i osvajanja novih tržišta, iznalaženja novih tehničkih i tehnoloških rešenja u preradi, dizajniranju i izradi ambalaže i sl.

Dobrodošli!

Za više informacija:

Aleksandra Karan, koordinator kategorije Agro biznis: Mail

Koordinator Serbia Organica