B0032P 0083

ŠKOLA KREATIVNOG PREDUZETNIŠTVA

Kreativni ljudi imaju stvaralački duh i originalne ideje, ali im često nedostaju veštine i znanje da od svog talenta razviju posao i karijeru u oblasti u kojoj žele da rade. MOCKUP YOUR STARTUP SHCOOL je intenzivan trening nastao iz višegodišnjeg iskustva i rada sa početnicima u poslu-statapima i kreativnim preduzetnicima. Prateći potrebe startapa i preduzetnika u različitim fazama njihovog razvoja, razvijene su tehnike kojim se postiže snažna interakcija polaznika i trenera i interakcija između samih polaznika. Kombinacijom ovih tehnika nastao je originalni MOCKUP YOUR STARTUP program za aktiviranje kreativnog i preduzetničnog razmišljanja i sticanje veština koje su neophodne da bi se izuzetne ideje i ostvarile. Naši polaznici su pojedinci, timovi i firme koji imaju kreativne ideje, talente i vizije, a koji su istovremeno svesni da su im za dalji razvoj potrebna dodatna znanja u oblasti poslovanja, biznisa i razmišljanja.

ŠTA JE MOCKUP STARUP ŠKOLA?

MOCKUP YOUR STARTUP je trening za razvoj veština i samopouzdanja kako kreativnu ideju razviti u radni – izvršni plan. Cilj treninga je da polaznici tokom treninga analiziraju sve aspekte koji su potrebni za realizaciju neke ideje i transformišu je u jasan plan za realizaciju ideje. Tehnike treninga usmeravaju polaznike da od ideja, koje su spoj njihovih ličnih znanja, impresija i vizija, razviju plan „po-svojoj-meri“.

MENTOR

Trener i autor MOCKUP YOUR STARTUP programa je Tatjana Kalezić, preduzetnica i poslovni konsultant. Osnivač je takmičenja Serbia Start Up i nosilac licence za svetsko takmičenje inovacija i kreativnih industrija – Creative Business Cup. Mentor je u Founder Institute, Silicon Valley.

SLOBODNI TERMINI U NOVOM SADU

SEPTEMBAR:

Subotom, od 26. septembra do 10. oktobra

OKTOBAR:

Subotom, od 17. do 31. oktobra

PROGRAM

 1. Radionica
  Planiranje
  Od ideje do proizvoda/usluge
  Dizajn proizvoda
  Poslovni modeli
 2. Radionica
  Pet stubova poslovanja
  Partneri u poslovanju
  Troškovi poslovanja
  Vrednost proizvoda/usluge
  Kupci
  Prihodi
 3. Radionica
  Veštine
  Pregovaranje
  Promocija
  Prezentovanje
  Javni nastup

ŠKOLARINA

Iznos školarine za tronedeljni program je €195.

SPECIJALNE PONUDE I POPUSTI

Popust 20% – ušteda €39

€156 – za septembarsku klasu

Popust 40% – BEST BUY – ušteda €78

€117 – za rane uplate za oktobarsku klasu – uplate do 06. oktobra

Popust 50% – Specijalna ponuda –- ušteda €97

€98 – za svakog člana tima (max 3 člana tima)

ŠTA JE UKLJUČENO U TRONEDELJNI PROGRAM

 • 3 celodnevne radionice
 • Direktne konsultacije
 • Zadaci i vežbe između treninga
 • Poslovni zadaci
 • Zadaci iznenađenja
 • Doručak sa mentorom – personalizovane konsultacije
 • Javni nastup
 • Audio-vizuelni materijali
 • Sertifikat

KOJI SU EFEKTI TRENINGA

MOCKUP YOUR STARTUP trening će vam pomoći da jasno sagledate svoja znanja, mogućnosti i nedostatke da ostvarite poslovnu ideju. Nakon završenog treninga znaćete koje su vaše jake strane i kako da ih iskoriste na najbolji način. Takođe, sagledaćete koje veštine vam nedostaju da započnete i razvijete posao i kako da prevaziđete prepreke. Naučićete da skicirate ključne planove za razvoj posla, da pregovarate s partnerima, identifikujete kupce, poslovno komunicirate i promovišete posao, planirate troškove i finansije, odredite cenu proizvoda, pravne aspekte poslovanja i javno prezentujete svoj novi posao.

DODATNE POGODNOSTI

 • Povezivanje sa parntnerima iz različitih oblasti javnog i društvenog života
 • Uputstva i preporuke za učešće na Serbia Start Up, Creative Business Cup i drugim međunarodnim takmičenjima
 • Povezivanje sa mrežom investitora, fondova i izvorima finansiranja
 • Specijalizovane konsultacije sa saradnicima iz oblasti:
  – strateškog planiranja
  – marketinga i brendiranja
  – interneta i web dizajna
  – finansijskog planiranja
  – psihologije
  – poljoprivredne proizvodnje
  – projektnog planiranja i dr.

KOME JE NAMENJEN TRENING?

MOCKUP YOUR STARTUP trening je idealan za:

 • Kreativne ljude koji žele da razviju ideju ili proizvod u projekat ili posao
 • Početnike koji žele da pokrenu posao
 • Zaposlene koji planiraju da napuste posao i započnu svoj posao
 • Početnike koji su tek pokrenuli posao
 • Kompanije koje žele da razviju novi proizvod, uslugu ili inovaciju
 • Preduzetnike iz nevladinog sektora i socijalnog preduzetništva
 • Vizionare koji imaju sjajne ideje a ne znaju kako da ih realizuju

Za prijavu na MOCKUP YOUR STARTUP program ne postoje ograničenja u vezi sa godinama, mestom stanovanja ili polom kao ni prethodnim poslovnim znanjem ili iskustvom. Dobrodošli su svi polaznici iz bilo koje delatnosti koji su odlučni u nameri da svoju kreativnost iskažu kroz posao.

DA LI JE OVAJ TRENING ZA MENE?

MOCKUP YOUR STARTUP trening je za sve one koji često postavljaju ova pitanja:

 • Imam nekoliko ideja, ne znam koju da odaberem?
 • Imam razvijen posao, kako da uvedem nešto novo?
 • Moj plan je suviše složen, kako da ga opišem sa 10 reči?
 • Imam odličan proizvod/uslugu/znanje, kako da odredim cenu?
 • Nisam dobar trgovac, zar moram da prodajem? (Ne moraš!)
 • Nemam dovoljno novca, kako da planiram troškove?
 • Neprijatno mi je da se samopromovišem, kako da govorim pred kamerama?

Nove tehnike za obuku startapa pokrenuće vas da date odgovore na ovakva pitanja koji će biti kombinacija 1) vaših ličnih stavova i 2) motivisanosti da svoje zamisli i ideje ostvarite. Stalni rad na sebi i svojim veštinama udružen sa radom na razvoju startapa je put do ostvarenja planova. Na tom putu je potrebno da budete fleksibilni, ali ne treba da odustanete.

ŠTA MOCKUP YOUR STARTUP NIJE

MOCKUP YOUR STARTUP trening nije serija edukacija na kojim ćete pasivno slušati. Ovo je trening na kojem glavnu reč i ulogu imaju polaznici. Na ovom treningu nećete slušati predavanja da bi teoretski usvojili 10% od onoga što ste čuli, nego ćete izraditi svoj koncept kako da 90% svojih znanja i veština primenite na ono što je vama potrebno.

NAJČEŠĆA PITANJA

Šta znači intenzivan trening?
MOCKUP YOUR STARTUP trening je intenzivan po intenzitetu promena koje izaziva kod polaznika i efektima praktičnih vežbi na sigurnost i samopouzdanje polaznika da ostvare planove i ideje.

Šta je personalizovano učenje?
MOCKUP YOUR STARTUP program primenjuje tehnike koje motivišu polaznike na maksimalno lično angažovanje. Polaznici mogu uticati na izbor tema i sadržaja koji će aktivirati njihove lične potencijale, pri čemu im predavač ne prenosi znanje nego ih mentorski usmerava i vodi kroz procese praktične primene.

Zašto timovi imaju posebne uslove?
MOCKUP YOUR STARTUP program podržava saradnju, povezivanje i formiranje timova u ranoj fazi osnivanja. Sagledavanje problema iz uglova članova tima doprinosi boljim i kvalitetnijijm rešenjima tako da je postojanje tima jedan od važnih preduslova da se ideje ostvare kroz posao.

ISKUSTVA POLAZNIKA I STARTAPA

Dragan Marinković
Hvala na znanju koje ste nam podarili, na entuzijazmu koje ste nam preneli u stručnom, pedagoški dobro intoniranom predavanju. Posebna zahvalnost mentoru Tanji Kalezić koja nesebično i sa velikim strpljenjem prenosi znanje. U potpunosti ste ispunili moja očekivanja, čak i više od toga. Hvala. Preporuka svim budućim polaznicima.

Dragana Kojičić, Earth and Crafts
Sa Tanjom Kalezić sam se upoznala tokom takmičenja CBC 2014, kada je svaki učesnik koji je poslao prijavu za takmičenje, imao priliku da dobije Tanjin savet za unapređenje ideje. Već tad je, iako sam bila „samo“ takmičar, Tanja, sa punom predanošću i entuzijazmom, pretresla čitav moj projekat i dala savete za njegovo unapređenje. Nakon pobede na nacionalnom takmičenju, redovno smo se sastajale i radile na mom poslovnom planu. I ne samo to, Tanja me upoznala sa nekoliko zanimljivih ljudi – inovatora, sa kojima smo nastavili dalju razradu ideja. Tokom boravka u Danskoj, Tanja nam je bila velika pomoć i podrška, bodrila nas je i savetovala, insistirala na upoznavanju sa što većim brojem ljudi i prezentacijom ideje gde god je to bilo moguće. Nakon takmičenja smo ostale u stalnom kontaktu – pozvana sam na konferenciju, kao i na druge aktivnosti koje se dešavaju, a u vezi su sa strukom kojom se bavim. Kroz zajednički rad, stekla sam više samopouzdanja da se upustim u preduzetničku priču. Zahvalna sam Tanji i preporučila bih je kao predanog i dobrog mentora svima koji se upuštaju u razvoj i implementaciju svojih ideja u preduzetničkoj praksi.

Radoje Veljović
Odlično, profesionalno i što je najvažnije, potpuno realno usmeravanje da se dođe do ostvarenja projekta. Posebno sam iznenađen načinom razmišljanja i razumevanjem suštine vrlo različitih projekata. Vaš pristup spajanja edukacije sa praksom kako doći do rezultata je perfektan. Pozdrav za ceo tim.

Hadži Zoran Jovanović
Povezivanje stejkholdera i nekoliko klastera nije tako lak zadatak a čini se da prostore za saradnju Tanja istražuje i inicira sa lakoćom. Saveti i sugestije su intuitivni i u isto vreme primenjivi i jedinstveni za naš projekat. Jednostavnost i pravovremenost u poslovnoj komunikaciji su često od ključnog značaja za promene i uspeh u poslu na čemu smo posebno zahvalni i s radošću očekujemo dalju saradnju.

Igor Simić, Radionice
Rad sa Tatjanom Kalezić je započeo na Bootcamp-u i takmičenju Serbia Start Up gde sam predstavljao svoj projekat. Tatjana je na samom događaju, u saradnji sa drugim ekpertima iz različitih oblasti, pokazala veliku predusretljivost i zainteresovanost za naš projekat. Nakon završetka takmičenja ostala je sa nama u kontaktu i podrobno razrađivala naš biznis plan, uvek bila na usluzi za naša pitanja i imala konstruktivne savete kako da poboljašamo naš poslovni plan. Dakle, srdačno preporučujem Tatjanu kao mentora.

Nemanja Janjič, Solagro Team
Saradnja sa Tanjom donela nam je veoma pozitivna iskustva. Izuzetno je posvećena timu s kojim sarađuje. Do detalja analizira sve aspekte poslovanja i daje realnu sliku vašeg biznis modela sa konkretnim predlozima za unapređenje. Tanja je posvećena, uvek dostupna za savet ili komentar.

PRIJAVA