Odlukom Organizacionog odbora Serbia Start Up 2015 rok za slanje prijava na takmičenje Serbia Start Up 2015 se produžava do 11. jula 2015. godine.

Shodno ovoj izmeni, datum proglašenja liste polufinalista koji će učestvovati na Bootcamp-u biće 15. juli.

Svi ostali datumi objavljeni u vodiču i kalendaru ostaju nepromenjeni.

Takmičari koji su već poslali prijave, u slučaju da žele nešto da dopune ili izmene, mogu to učiniti slanjem prijave uz napomenu “Dopunjena prijava” i to sa iste email adrese sa koje su poslali prvu prijavu. Ovim želimo da omogućimo da svi takmičari imaju podjednake uslove za pripremu prijave.

Svim takmičarima želimo puno sreće i nove pozivamo da se pridruže.

Za sve dodatne informacije možete se slobodno obratiti preko kontakt email forme: INFO

Serbia Start Up tim