Serbia Start Up je nacionalno takmičenje kreativnih preduzetnika i deo je mreže međunarodnih takmičenja. Pobednici takmičenja i najbolji preduzetnici Srbije kvalifikuju se za međunardno finale takmičenja.

Cilj ovog programa je da objedini inicijative koje podržavaju preduzetništvo u Srbiji, istakne podjednak značaj svih industirja, njihovo međusobno povezivanje i saradnju više disciplina za razvoj proizvoda, usluga ili socijalnog preduzetništva.

KATEGORIJE TAKMIČENJA

Serbia Start Up organizuje nacionalno takmičenje i izbor najboljih preduzetnika Srbije koji nastavljaju takmičenje na svetskim finalima u tri osnovne kategorije:

 • Kreativne industrije
 • Agro biznis i
 • Nauka

Posebna pažnja 2015. godine usmerena je na ideje koje se bave rešavanjem ključnih problema današnjice kao što su ekologija, održivost, hrana, učenje kroz igru i zdravlje.

KO MOŽE DA SE TAKMIČI

Na takmičenje mogu da se prijave fizička lica (minimum dva člana), timovi, preduzetnici iz oblasti privrednog ili društvenog delovanja i druge firme koje imaju ili razvijaju nove proizvode, tehnologije, usluge ili procese.

Startapi koji žele da učestvuju na globalnom finalu treba najkasnije do 15. septembra da podnesu prijavu za registraciju pravnog lica sa sedištem u Srbiji.

Pravna lica sa osnivačkim kapitalom preko 500.000 dolara ne mogu učestvovati u takmičenju.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Da biste se prijavili na Serbia Start Up potrebno je da popunite online prijavu.

ROK ZA SLANJE PRIJAVE JE 05. JUL 2015.

Konkurs za slanje prijava na Serbia Start Up 2015 je otvoren do 05. jula 2015.

Organizator zadržava pravo upotrebe i objavljivanja svih poslatih materijala osim poslovnog koncepta.

SPISAK POLUFINALISTA

Spisak polufinalista biće objavljen 10. jula 2015.

BOOT CAMP NOVI SAD, 23. JUL 2015.

Polufinalisti Serbia Start Up-a biće pozvani u Boot Camp – program profesionalnog mentorstva i pripremu za finale.

Boot Camp će se održati 23. jula 2015. i sastoji od seta radionica u kojim će polufinalisti razrađivati svoj poslovni koncept uz pomoć mentora.

Nakon radionica takmičari će prezentovati svoje planove u trajanju od 5 minuta i odgovarati na pitanja žirija u trajanju od 5 minuta.

Nakon prezentacija biće proglašeni finalisti Serbia Start Up 2015.

PRATEĆI MATERIJALI

Učesnici Bootkampa treba da dostave:

 1. POWER POINT PREZENTACIJA – max 10 slajdova, max dužina izlaganja 5 minuta
 2. VIDEO PREZENTACIJA – Max dužina video prezentacije je 1,5 minuta. (Video prezentacija može biti snimljena i kamerom na mobilnom telefonu ili PC-u i sl.)

Način slanja pratećih materijala biće naknadno objavljen.

FINALE 24. JUL 2015.

Serbia Start Up finale će se održati 24. jula 2015.

Finalisti će prezentovati svoje planove u trajanju od 3 minuta i odgovarati na pitanja žirija u trajanju od 3 minuta.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Slanjem prijave i koncepta poslovnog plana podnosilac prijave za takmičenje Serbia Start Up 2015 je saglasan da su dostavljeni podaci tačni i da je vlasnik prava intelektualne svojine i da su pitanja vlasništva definisana između članova tima. Podnosilac prijave je saglasan da snosi punu krivičnu i materijlnu odgovornost u slučaju da se dostavljenim informacijama ili prezentovanjem poslovnog plana krše prava intelektualne svojine trećih lica. Podnosilac prijave je saglasan da snosi odgovornost da su svi članovi tima upoznati i saglasni da u njihovo ime dostavi i prezentuje poslovne podatke.

TAJNOST I UPOTREBA PODATAKA

Prilikom popunjavanja prijave i slanja dodatnih informacija, učesnici treba da dostave samo javno dostupne informacije. Učesnici su saglasni da organizator dostavljene informacije, imena, fotografije, logotipe i sl. objavi u promotivne svrhe i svrhe arhiviranja podataka.

MEDIJI

Učesnici takmičenja mogu koristiti materijale i prilike da se promovišu u medijima uz obavezu da navedu organizatora takmičenja i naziv takmičenja Serbia Start Up. Timovi mogu biti pozvani da daju intervjue za televizijske ili druge medije.

ŽIRI

Svaki član žirija ocenjuje prijavljene poslovne koncepte na osnovu kriterijuma za ocenjivanje, u skladu sa stručnim znanjem, ugledom i autoritetom.

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE

Pobednici Serbia Start Up biće koncepti koji pokažu:

 • Kreativnost
 • Tržišni potencijal i
 • Timski duh

NAGRADE

Pobednici Serbia Start Up-a i najbolji preduzetnici stiču pravo da učestvuju na međunarodnim takmičenjima po kategorijama:

 • $100.000 Agro biznis – Atina, Future Agro Challenge 02-04. oktobar 2015.
 • $ 50.000 Kreativne industrije – Kopenhagen, Creative Business Cup 17-19. novembar 2015.
 • €300.000 Nauka – Pariz, Hello Tomorrow 2016.

U svakoj kategoriji bira se pobednik Serbia Start Up-a, dobitnici drugih, trećih i specijalnih nagrada.

SVETSKO FINALE

Svi prateći materijali, prijava i poslovni koncept za svetsko finale moraju biti na engleskom jeziku. Pobednici Serbia Start Up-a u pojedinačnim kategorijama će predstavljati Srbiju na svetskim finalima u Atini, Kopenhagenu i Parizu.

AGRO BIZNIS

Pobednik Serbia Start Up-a u kategoriji agro biznisa kvalifikuje se za učešće na svetskom finalu takmičenja Future Agro Challenge u Atini, 02-04. oktobra 2015. i nagradni fond od $100.000.

U okviru agro biznis kategorije, podstiču se rešenja visokih etičkih normi i neagresivnih metoda u odnosu na prirodu i živa bića.

CILJEVI

Ovo takmičenje je prilika za povezivanje pojedinaca, vizionara, razmenu znanja i podršku rešenjima koja ne moraju biti komplikovana. Ne postoji jedinstveno rešenje za ishranu u složenom problemu i porastu populacije. Procenjuje se da će do 2050. godine na planeti živeti 9 biliona ljudi.

Najveći izazov današnjice je kako povećati proizvodnju hrane uz istovremeno smanjenje štetnih efekata za prirodno okruženje.

Cilj takmičenja je stvaranje zdravije populacije i povećanje proizvodnje, promovisanje preduzetništva i kreativnosti u agro biznisu, otvaranje dijaloga, povezivanje, edukacija, stvaranje novih usluga i proizvoda.

AGRO BIZNIS PODKATEGORIJE

 • Održiva proizvodnja
  procesi za smanjenje potrošnje vode, obnovljive energije, prečišćavanje nitrogena i fosfora
  Bio energije, bio goriva, bio materijali, bio tekstil, vlakna i sl.
 • Ishrana i zdravlje
  Očuvanje granljive vrednosti, nova tržišta, prezentovanjem hrane na nove načine
  Terapijska i medicinska svojsva, alternativni tretmani, proizvodi, sveće, aromatična ulja i sl.
 • Agro logistika
  Zbrinjavanje otpada, distribucija hrane, povezivanje proizvođača i potrošača
 • Prihodi poljoprivrednih gazdinstava
  Ostvarivanje profita i ušteda, alati za kontrolu i upravljanje, nadzor i praćenje, održiva agro proizvodnja
  Alternativne marketing strategije, ideje za podsticanje lokalne proizvodnje
  Nova rešenja za iskorišćenje resursa na poljoprivrednom imanju, nova upotreba stare opreme
 • Edukacija
  Edukacija mladih i starijih o dobrim primerima
  Obuka proizvođača, pristup informacijama o proizvođačima
 • Agro turizam
  Izgradnja zajednica, integracije, stvaranje tržišta i mogućnosti za posetioce ruralnih oblasti, ekoturizam, radionice, kombinacije sa spa, sport i sl.
 • Bezbednost i zdravlje
  Unapređenje zdravlja, smanjenje nezgoda, bezbednost hrane, primena u drugim industrijama
 • Pakovanje
  Proizvodi i oprema, dizajn pakovanja, obeležavanje pakovanja, novi sistemi za pakovanje
  Nova imena i brendovi, primena dizajna i pakovanja u drugim industrijama.

KREATIVNE INDUSTRIJE

Pobednik Serbia Start Up-a u kategoriji kreativnih industrija kvalifikuje se za učešće na svetskom finalu takmičenja Creative Business Cup u Kopenhagenu 17-19. novembra 2015. i nagradni fond od $50.000.

U okviru kategorije kreativnih industrija, podstiču se rešenja koja u osnovi poslovnog plana ističu kreativnost ili imaju visok doprinos na razvoj drugih industrija.

CILJEVI

Osnovni cilj ovog takmičenja je podrška osobama sa kreativnim kompetencijama i edukacijom iz kreativnih industrija da izgrade preduzetničku karijeru i steknu veštine da započnu posao koji se zasniva na njihovoj kreativnosti.

Osnova kreativnog posla treba da se zasniva na kreativnim veštinama, estetici, dizajnu, osećanjimap, interakciji, umetnosti, vizuelnim efektima, muzikalnosti i sl.

KREATIVNE INDUSTRIJE PODKATEGORIJE

 • Oglašavanje
 • Arhitektura
 • Umetnost i antikviteti
 • Rukotvorine i zanati
 • Dizajn
 • Moda
 • Film, video i fotografija
 • Gastronomija
 • Zabava
 • Muzika
 • Izdavaštvo
 • Radio i televizija
 • Kompjuterske igre i elektronsko izdavaštvo
 • Igračke i igre
 • Vizuelne i scenske umetnosti

NAUKA

Pobednik Serbia Start Up-a u kategoriji nauke kvalifikuje se za učešće na svetskom finalu takmičenja Hello Tomorrow u Parizu 2016. i nagradni fond od €300.000.

U okviru kategorije nauke, podstiču se rešenja koja rešavaju pitanja, probleme, ili su od vitalnog značaja za život ljudi, pozitivno menjaju uslove života ljudi i sl.

CILJEVI

Osnovni cilj ovog takmičenja je da pruži podršku osobama koje se bave naukom da svoja dostignuća i otkrića primene u praksi na način koji će imati pozitivne efekte na život ljudi.

Naučna otkrića često ostaju u laboratorijama i u okvirima jedne discipline. Praksa razvijenih zemalja je da podstiču formiranje timova sa različitim znanjima koji će zajedno raditi na rešavanju i istraživanju nekog problema. Ovakav pristup i fokusiranost na pronalaženje rešenja dovode do značajnih rezultata i mogućnosti za primenu u praksi.

Takođe, mladi naučnici su posvećeni izučavanju i istraživanju i nemaju interesovanja da razvijaju preduzentičke veštine. Ovo takmičenje treba da podstakne udruživanje i saradnju mladih naučnika koji imaju različite sklonosti i veštine, preduzetničke, istraživačke, dizajnerske, tehnološke i sl.

NAUKA PODKATEGORIJE

 • Poljoprivreda
 • Zdravlje
 • Transport i mobilnost
 • Materijali i tehnologije
 • Energije i okruženje
 • ICT

Preuzmite Vodič za takmičenje u .pdf formatu